Výbor - Klub turistov Vráble

Prejsť na obsah
Výbor Klubu turistov Vráble

Predseda:  Ľudovít Mórocz
Členovia výboru: 
Miroslav Fábry
                  Elena Struhárová
                  Milan Toma
                  Peter Macák

Revízna komisia:
                  Alena Klasová
                  Nadežda Fojtíková

Hospodár: Alena Móroczová
© 2002-2021 Klub turistov Vráble
Návrat na obsah