2% z dane - Klub turistov Vráble

Prejsť na obsah
Postup poukázania 2% z dane

Informácie o registrácii poberateľa tu, do poľa "Názov" zadajte "Klub turistov Vráble"

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
- Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
- Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
- Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
- Stiahnite si a vyplňteVyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Klub turistov Vráble
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Lúky 1131/53, 95201 Vráble
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 34007245
- Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?
- Riadne vyplňte daňové priznanie.
- Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
- V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Klub turistov Vráble
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Lúky 1131/53, 95201 Vráble
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 34007245
- Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby
- Riadne vyplňte daňové priznanie.
- Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
- V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Klub turistov Vráble
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Lúky 1131/53, 95201 Vráble
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 34007245
- Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
- Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


© 2002-2024 Klub turistov Vráble
Návrat na obsah